как се правят халки

Началото е положено от един ковач Иван Игнатов, който чиракува при австрийски майстор златар. Австриецът го харесва и му предлага да стане калфа, голяма чест по онова време. Научава занаята и отваря собствена работилница. Много инструменти от тази работилница и до днес се използват от сина му Румен Игнатов, който наследява занаята и го предава на нас.

Златарницата разполага с триизмерна фреза с компютърно управление, триизмерен скенер и гравираща машина. С тяхна помощ става възможно компютърното моделиране. Първо се прави виртуален модел на бижуто, задава се на фрезата и тя го изрязва от восък. Восъкът се залива с гипс. Гипсът се нагрява, восъка се изпарява и оставя кухина с точната форма на бижуто. Напълва се със стопеното злато и готово.

Ръчната изработка съчетана с възможностите на модерната техника позволяват стопроцентово съобразяване с Вашите желания и гарантират уникалност на бижуто.